De Europaproject Dinxperlo-Suderwick
bultenhaus2.png
Bültenhaus van de Heelweg
Wonen en leven zoals thuis - ook al bent u afhankelijk van zorg - deze gedachte was de oorsprong van het Europaproject Dinxperlo-Suderwick.

De Duits-Nederlandse grensregio is voor een groot deel een landelijk gebied waar diensten en instellingen niet altijd goed op elkaar ansluiten. Het Duiste Suderwick (een plaats, die bij deel uitmaakt van de stad Bocholt) en het Nederlandse Dinxperlo liggen hier tegen elkaar aan. De grens loopt langs de straat, die tussen deze twee plaatsen loopt.

Dat betekent, dat mensen niet zomaar gebruik kunnen maken van een dienst „in hun buurt“, omdat deze „in het buitenland“ ligt. Het sociale stelsel (met name het zorgstelsel) is gericht op verzorging in eigen land. Kosten voor diensten waarvan iemand in het buitenland gebruik maakt worden niet altijd of maar voor een gedeelte vergoed. In de praktijk betekent dit, dat mensen voor de gepaste ondersteuning en verzorging vaak naar een plaats toe moeten, die een stuk verder op ligt.

Dit was reden genoeg voor het Evangelische Johanneswerk om samen met Careaz Dr. Jenny en de Vrijwillige Intensieve Thuiszorg (V.I.T.) Oost-Gelderland een grensoverschrijdend project te starten met het doel de toegang tot de bestaande diensten te verbeteren en het dienstenaanbod in zijn geheel op een hoger niveau te trekken.
 
„Grensoverbruggend“ woon- en zorghuis

Aan het einde van project moest een - in letterlijke zin - „grensoverbruggend“ woon- en zorghuis gerealiseerd zijn.

Het project begon in 2004 met het oprichten van de stichting „Europaproject Dinxperlo-Suderwick“. Hierin werkte het Evangelische Johanneswerk uit Duitsland samen met zijn Nederlandse partners.

Het doel van deze stichting en de drie partners was, een woon-zorg-zone te ontwikkelen, waarin extramurale en intramurale zorg, ondersteuning en verzorging door vrijwilligers en professionals hand in hand gaan. Het doel was de combinatie van verschillenden diensten op het gebied van wonen, verzorging en begeleiding mogelijk te maken. Deze kunnen verder aangevuld worden, bijv. door „tafeltje-dekje“ of door een oproepsysteem. De vraag van het individu staat hierbij centraal.
Hiervoor was het belangrijk om de diensten aan beide kanten van de grens op elkaar af te stemmen. En ook de overdracht van diensten over de grens heen moest mogelijk - en betaald worden.

Aan de Nederlandse kant bestond al sinds tientallen jaren het Dr. Jenny-Woon-Zorgcentrum. Het Europaproject was erop gericht de thuiszorg verder uit te breiden en alternatieven voor (intramuraal) wonen en verzorging te ontwikkelen.

In verschillende werkgroepen werkten Duitsers en Nederlanders samen om de situatie en de regels in beeld te brengen: voor de thuiszorg, de opleidingen voor verzogende en verpleegkundige, voor begeleiding door vrijwilligers, over het zorgstelsel en voor de bouw. De resultaten van deze werkgroepen zijn in de vorm van een handboek samengebracht. De verschillende artikel kunnen hier gedownload worden.

Twaalf woningen voor begeleid wonen

Het resultaat van dit traject was de planning voor het „Bültenhaus“ als een grensoverbruggend Woon- en Zorghuis. Hier moesten twaalf woningen voor begeleid wonen gerealiseerd worden - plus een woongroep voor negen mensen - Duitsers en Nederlanders - met een zorgindicatie. Door gebruik te maken van de diensten van vrijwilligers en/of van de thuiszorg zouden mensen zolang mogelijk zelfstandig in hun eigen woning kunnen verblijven. Dit wordt aangevuld door spreekuren en Informatiebijeenkomsten over verschillende vraagstukken.

Voor het eerst in Europa

Tussen 2007 en 2008 werd - voor het eerst in Europa - een grensoverbruggend gebouw gerealiseerd. Het Bültenhaus aan de Duitse kant werd middels een brug verbonden met een nieuwbouw aan de Nederlandse kant, waarin onder meer een aantal woongroepen voor mensen met een dementie van Careaz Dr. Jenny gehuisvest zijn. De woonkamer van de Duits-Nederlandse woongroep ligt direkt boven de grens. Zowel aan de Duitse kant als aan de Nederlandse kant zijn ingangen gerealiseerd. Bewoners blijven woonachtig in hun land van herkomst en kunnen op basis van de nationale regels gebruik maken van de de diensten voor verzorging en verpleging.
 
Taverne, Sozialstation, Kenniscentrum

Boven op de brug is ook de Taverne gevestigd - een ontmoetingsplek, die regelmatig in de middaguren geopend is. Deze ruimte kan bovendien ook voor bijeenkomsten en evenementen gehuurd worden.

Verder is in het Bültenhuis een „Sozialstation“ als thuiszorgorganisatie gevestigd en ook het kenniscentrum, waar kennis van en ervaring met grensoverschrijdende zorg samengebracht worden. De bewoners van het Bültenhuis nemen deel aan de activiteiten en de evenementen in het Careaz Dr. Jenny en in de Taverne. Spreekuren en informatiebijeenkomsten (over bijvoorbeeld zorg en veiligheid in eigen huis) zijn open voor alle burgers van Dinxperlo en Suderwick envervolmaken het aanbod.  Stichtings:

Infos:Sie haben noch Fragen?

Europaproject Dinxperlo-Suderwick
c/o Johanneswerk
Anja Zimmermann
Schildescher Straße 101
D-33611 Bielefeld

Tel. 0049-521-801-2160

euregio-logo-klein.jpg
Bild 2.png
Bild 2.png
stiftung-wohlfahrtspflege-nrw-logo.png
ARD-Fernsehlotterie.png